รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รับรีโนเวทอาคารพาณิชย์ l รีโนเวทตึกแถว รีโนเวทบ้าน สร้างบ้าน ออกแบบร้านอาหารบิ้วอินบ้าน คอนโด ร้านค้า ครบจบในที่เดียวไม่ทิ้งงาน

การรีโนเวทอาคารพาณิชย์ เป็นการนำอาคารเก่ามาปรับปรุงให้ใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยขึ้น โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้าง หรือวัสดุต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น

เราคือผู้ให้บริการรวมถึงให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ รับรีโนเวทอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ หรือตึกแถว รวมถึงงานก่อสร้างทั้งงานรีโนเวท บิ้วอิน หรือรับรื้อถอน และรวมถึงงานออกแบบหอพักและรับก่อสร้างหอพัก รับก่อสร้างตึกแถว รวมถึงอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งบริษัทเราจะมีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการทั้งงานออกแบบและก่อสร้างทั้งหมด ทั้งงาน รับรีโนเวทอาคารพาณิชย์ รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ หรือ รับก่อสร้างตึกแถว รีโนเวทออฟฟิศ รวมถึงงานรีโนเวทออกแบบบิ้วอินก่อสร้างแบบครบวงจร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกร บริษัทของเรามีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายเชื่อถือได้ พร้อมประสบการณ์ในการทำงานในงานก่อสร้างที่หลากหลายที่ยาวนานมามากกว่าหลายปี พร้อมส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลาในราคาที่จับต้องได้ และที่สำคัญเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าก่อนและหลังการใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ผลงาน รีโนเวทอาคารพาณิชย์

  • รับสร้างบ้าน3ชั้น
รับรีโนเวทอาคารอาคารพาณิช
รีโนเวทอาคารพาณิชย์

เพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะสร้างหรือรีโนเวท “ อาคารพาณิชย์ ””อพาร์ทเม้นท์” หรือ ”ตึกแถว” นั้นจำเป็นต้องมีความโดดเด่นและเพิ่มผลกำไรให้กับทางลูกค้าได้ รวมถึงมีรูปลักษณ์ที่จำเป็นต้องมีความสวยงานโดดเด่นและแตกต่างจากอาคารพาณิชย์หรือก่อสร้างตึกแถวเจ้าอื่นๆ เพราะฉะนั้นเราจึงคำนึงถึงงานก่อสร้างเพื่อให้อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวของท่านมีความโดดเด่นและสวยงามและมีความแตกต่างและโดดเด่นที่แตกต่างและไม่เหมือนเจ้าไหนๆเราจึงให้ความสำคัญกับการบริการการออกแบบอาคารพาณิชย์

อพาร์ทเม้นท์หรือตึกแถวและสไตล์งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ หรือตึกแถวเป็นลำดับต้นๆเพื่อให้ผลงานการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ หรือก่อสร้างตึกแถวของท่านนั้นเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้า และมีความโดดเด่นที่แตกต่างออกไป ทางเรามุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้บริการด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานมีคุณภาพ และเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดเอาไว้อย่างรวดเร็วในงบประมาณที่ทางลูกค้าจับต้องได้

รีโนเวทอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รีโนเวทอาคารพาณิชย์

เรามาดูระเบียบในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

การที่เราจะออกแบบอพาร์ทเม้นอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวสักแห่งหนึ่งสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้งานออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้น,ก่อสร้างตึกแถวเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ทางพระราชบัญญัติควบคุมอาคารกำหนดเอาไว้

รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รีโนเวทอาคารพาณิชย์

7ข้อสำคัญลักษณะของอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่เราควรรู้

ข้อที่1

ห้องแถว,ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์แต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไป ยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่าง ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร มีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออก ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ข้อที่2

การสร้างห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์แต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อย กว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร

รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รีโนเวทอาคารพาณิชย์

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12 เมตรถึง 16 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น

ข้อ3

การสร้างห้องแถว ตึกแถว หรือสร้างอาคารพาณิชย์ จะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม

ข้อ4

การสร้างอาคารพาณิชย์โดยมีรั้วหรือกําแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะต้องมีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกําแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ เป็นมุมเท่า ๆ กัน

รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รีโนเวทอาคารพาณิชย์

ข้อ5

ถ้าท่านสร้างตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์แล้วสร้างสะพานส่วนบุคคลสําหรับรถยนต์ด้วยต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และมีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100 สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะสําหรับรถยนต์ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีส่วนลาดชันไม่เกิน 8 ใน 100 มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เว้นแต่สะพานที่สร้างสําหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย

ข้อ6

ห้องแถว ตึกแถว หรือหรืออาคารพาณิชย์ที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกินห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้าง ต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนัง กันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา

รีโนเวทอาคารพาณิชย์
รีโนเวทอาคารพาณิชย์

ข้อ7

การสร้างตึกแถวห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ อีกสิ่งที่จำเป็นคือขนาดห้องของตึกแถวนั้นๆรวมถึงระเบียงนอกห้องด้วย ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตร.ม

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นข้อบังคับเบื้องต้นที่ทางเราได้นำข้อมูลที่หามาได้เพื่อแจ้งให้กับลูกค้าทราบ เพื่อที่วันนึงลูกค้าอยากจะสร้างตึกแถวอพาร์ทเม้นท์หรืออาคารพาณิชย์ นี่อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องรู้ไว้ร่วงหน้า เพื่อที่งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบของการสร้างตึกแถว อีกเรื่องที่สำคัญคงเลี่ยงไม่ได้คือการหาผู้รับเหมาที่มีความชำนานในการสร้างตึกแถวหรือสร้างอาคารพาณิชย์ ถ้ามีผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และทำงานในระบบเทิร์นคีย์เขาก็จะมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ทั้งงานออกแบบอาคารพาณิชย์ ออกแบบตึกแถว หรือออกแบบอพาร์ทเม้นท์ รวมก่อสร้างอาคารพาณิชย์,ตึกแถว,อพาร์ทเม้นท์ ก็จะทำให้งานของท่านลุล่วงและเสร็จงานในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้

Portfolio : ผลงาน รีโนเวทอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : wikipedia,กฎกระทรวงควบคุมอาคาร

ติดต่อเรา⁣

รับออกแบบบ้าน

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989