ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน
ปัญหาในงานก่อสร้าง (Problems in Construction) เมื่อพูดถึงปัญหาในการทำงาน เราก็ต้อง ยอมรับวาทุกๆงานย่อมมีปัญหาไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นทีม ยิ่งสำหรับงานก่อสร้างยิ่งแล้ว ใหญ่

ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างมีอะไรบ้าง

ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน ในงานก่อสร้างบ้าน Problems in Construction) เมื่อพูดถึงปัญหาในการทำงาน เราก็ต้อง ยอมรับว่าทุกๆงาน ย่อมมีปัญหาไม่ว่าจะทำคนเดียว หรือทำเป็นทีม ยิ่งสำหรับงานก่อสร้างยิ่งแล้วใหญ่ เนื่องจากงานก่อสร้างจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนงาน  หัวหน้าคนงาน ผู้รับเหมาย่อย ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ออกแบบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ฯลฯ ก็เป็นแค่กลุ่มคน ในหน่วยงาน นอกจากนั้นก็ยังมีบุคคลจากภายนอกเข้ามาอีก ปัญหามีไว้ให้แก้ เมื่อเราแก้ ไขได้มันก็จะกลายมาเป็นประสบการณ์สอนเรา เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือ ถ้ามันเกิดขึ้นมาอีก เราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดี ที่นี้เรามาลองดูกันว่า ปัญหาในงานก่อสร้าง ที่เกิดจามความสามารถ เกิดจากอะไรได้บ้าง ถ้าเรามองจุดหลักๆ ก็พอจะระบุได้ว่า ปัญหาในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ เกิดจาก ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน การออกแบบ เจ้าของงาน และสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เรามาดูกันว่า แต่ละสาเหตุของปัญหามีรายละเอียดอะไรบ้าง

ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน

ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้านสักหลัง

ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน ก็มีอยู่หลายสาเหตุผล ใครเคยทำงานในส่วนของผู้รับเหมา ก็น่าจะรู้ดีว่าปัญหาหลักๆ มีอะไรบ้า

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับคน เช่น จำนวนคนงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน ไม่มีประสบการณ์ในการ ทำงาน มาตรฐานด้านงานฝีมือไม่เพียงพอ เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง
 •  ปัญหาที่เกี่ยวกับเงิน เช่น เบิกงวดไม่ได้ เงินหมุนไม่ทัน และปัญหานี้ ก็ยังเป็นชนวนของอีก หลายๆปัญหา ที่จะตามมาอีกด้วย
 •  ปัญหาที่เกี่ยวกับวัสดุ เช่น วัสดุขาดตลาด ส่งวัสดุเข้าไซต์งานก่อสร้างไม่ได้ การปรับขึ้นราคาของ วัสดุ วัสดุไม่ตรงตามข้อกาหนด
 •  ปัญหาที่เกี่ยวกบเครื่องจักร เช่น เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร และไม่มีเครื่องจักรสำ รอง หรือไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง และไม่สามารถหาเช่าเครื่องจักรได้
 • ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร เช่น ผู้บริหารไม่เด็ดขาด เกิดความขัดแย้ งในฝ่ายบริหาร การจัดการ หรือบริหารด้อยคุณภาพ
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน

ปัญหาที่พบในโครงการ

 • เช่นผู้รับเหมาไม่สามารถทำงานหลักให้เสร็จทันกำหนดงาน ที่คุยกันไว้ ทำให้การทำงานในส่วนอื่นๆ เกิดความล่าช้า เพราะงานหลักมีปัญหา ทำให้งานอื่นๆ ไม่สามารถทำได้พร้อมกัน ถ้างานหลักไม่เสร็จ งานอื่นๆก็ไม่สามารถทำงานต่อกันได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีการวางแผน กันอย่างถูกต้อง และถูกวิธี ในการจัดการ หรือบริหารงาน

สาเหตุ

 1. ผู้รับเหมาขาดความชำนาญ ในการทำงาน อาจจะเป็นผู้รับเหมามือใหม่ ยังผ่านการทำงานมาน้อย หรือมีประสบการณ์การ ทำงานที่ไม่ตรงกับเนื้องาน ที่เคยทำแต่ก่อนหน้านั้น ซึ่งงานก่อสร้างไม่ว่าก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร หรือ งานก่อสร้าง ในส่วนอื่นๆ ต้องมีความระมัดระวัง และผ่านร้อนผ่านหนาว ในการทำงานในระยะเวลา ที่ยาวนานพอสมควร
 2. ผู้รับเหมาขาดคนงาน คนงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับ
 3. ผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องที่พักคนงาน มีคนงานจำนวนมาก แต่ไม่สามารถ จัดมาทำงานได้ เพราะที่พักคนงานเต็ม ไม่มีที่ให้คนงานพักพิง ให้จัดคนงานเข้าหน้างานล าบาก แนวทางแก้ไข – จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอ ต่อปริมาณงานของโครงกา
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน

ปัญหาที่เกิดจากผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง

 •  ปัญหาที่เกิดจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย หรือประสบการณ์ ในการทำงานไม่เพียงพอ ไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ หวังผลประโยชน์ส่วนตัว มากเกินไป เป็นต้น
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน
ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างบ้าน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 • ต้องหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร หรือก่อสร้างในส่วนอื่น ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง และมีความละเอียด รอบคอบในทุกๆส่วนของงานก่อสร้าง ซึ่งมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กัน อย่างมากเลยทีเดียว เราจึงจำเป็นต้องหาผู้รับเหมา ที่มีประสบการณ์ มาทำงานก่อสร้างให้กับตัวเรา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ ตามมาทีหลัง

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

รับออกแบบบ้าน

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989