งานฐานราก
งานฐานราก ตอม่อ คานคอดิน และเสาชั้นล่าง ใน ส่วนของงวดงานนี้ จะยกเว้นในกรณีที่บ้านของคุณมีการตอกเสาเข็ม เนื่องจากการตรวจสอบงานลงเสาเข็มได้

งานฐานราก และเสาชั้นล่าง

งานฐานรากตอม่อ คานคอดิน และเสาชั้นล่าง ใน ส่วนของงวดงานนี้ จะยกเว้นในกรณีที่บ้านของคุณมีการตอกเสาเข็ม เนื่องจากการตรวจสอบงานลงเสาเข็มได้กล่าวไปแล้วในงวดงานที่ 2 ดังนั้นในงวดงานนี้ จึงจะเริ่มต้นด้วยการก่อฐานราก ฐานรากมีกี่ประเภท เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบ ถ้าไม่ทราบว่ามีกี่ประเภทเรามาดูกันครับ 1) ฐานรากแผ่ 2) ฐานรากแบบตอม่อ และจบลงด้วยงานเสาชั้นล่าง เสร็จสมบูรณ์

งานฐานราก แผ่

งานฐานราก
งานฐานราก
งานฐานราก

ในส่วนของงานฐานรากแผ่น จะเหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน ที่มีพื้นผิวที่หนาแน่นแข็ง อีกทั้งโครงสร้างของบ้านไม่ใหญ่โตมาก ซึ่งในส่วนนี้ จะเป็นหน้าที่ของวิศวกร ที่จะทำการออกแบบ ให้เหมาะสมตามแบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยลักษณะของฐานรากแผ่นี้ จะเป็นฐานรากแบบพื้น และแผ่กว้างในหลุม เพื่อให้สามารถถ่ายน้ำหนักของโครงสร้าง ให้กระจายลงสู่พื้นดิน ได้อย่างสม่ำเสมอ

อีกทั้งการใช้ฐานรากแผ่นี้ ยังมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงน้อยกว่าการตอกเสาเข็มเป็นเท่าตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนัก ของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นสำคัญ ซึ่งโดยมากแล้ว การก่อสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัยทั่วไป ก็มักนิยมใช้การก่อฐานรากแผ่น นอกจากอาคารที่ต้องบรรทุกน้ำหนักมากๆ หรือพื้นผิว ที่ต้องการรองรับการสั่นสะเทือน ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

ในกรณีที่ดินในพื้นที่ ที่ใช้ก่อสร้างเป็นดินทราย คุณควรกำชับให้ผู้รับเหมา หาเครื่องสั่นสะเทือน มาทำการกระแทกดินที่ต้องการจะวางฐานรากแผ่นให้แน่นที่สุด ในการใช้ฐานรากแบบ เช่นว่านี้ คุณควรแน่ใจก่อนว่า ใต้พื้นผิวดินลงไปนั้นเป็นดินทรายที่มั่นคงแข็งแรง หากดินนั้นอ่อนเหลว คุณและผู้รับเหมาย่อมเปลี่ยนไปใช้วิธีก่อฐานรากแบบตอกเสา จะเหมาะสมกว่า ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ คุณและผู้รับเหมา ย่อมจะพิจารณา และหาข้อสรุปในการวางฐานรากได้ ตั้งแต่ขั้นตอน การสำรวจ หน้าดินแล้ว

งานฐานรากแบบตอม่อ

งานฐานราก
งานฐานราก
งานฐานราก

สำหรับฐานรากแบบแท่งตอม่อ จะเป็นฐานรากลึก โดยแท่งคอนกรีตให้วางอยู่บนชั้นดินแข็งที่มั่นคง ถ้าอยู่ลึกมากอาจต้องทำฐานรากปล่อง หรือฐานราก ที่มีลักษณะเป็นปล่องแท่งกระบอกกลวง ทำด้วยโลหะหรือคอนกรีต ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 เมตรขึ้นไปในส่วนนี้ มีขั้นตอนที่คุณควรสังเกต คล้ายกับกรรมวิธีในการทำฐานรากแผ่ โดยส่วนมากช่างผู้รับเหมา จะต้องขุดดินภายในปล่องออก เพื่อให้ปล่องจมลงดินไปเรื่อยๆ จนได้ระดับความลึกที่ต้องการ แล้วเทคอนกรีต ซึ่งการก่อสร้างบางที่ ผู้รับเหมาจะสั่งคนงานขุดลึกได้จนถึงระยะ 4-5 เมตรเลย

งานคานคอดิน

งานฐานราก
งานฐานราก

สำหรับการดำเนินงานในส่วนของคานคอดินนี้ ช่างผู้รับเหมามักจะเริ่มดำเนินการหลังการวางฐานรากของสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการสังเกตและตรวจสอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแต่อย่างใด หาระยะห่างของเสาและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ โดยยอมให้ความสนใจในเรื่องของการดำเนินการทำฐานรากตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเคร่งครัดแล้ววิธีดำเนินการพอสังเขปเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าช่างผู้รับเหมาเขากำลังทำอะไรกัน ในส่วนของคานคอดินนี้

ในการใช้ไม้แบบสำหรับคานคอดินนั้นควรใช้ไม้แบบ หรือแบบที่เป็นโลหะเพียง 2 ด้าน กล่าวคือด้านข้างประกอบ 2 ชิ้น โดยไม้แบบจะถูกตอกประกอบให้มีลักษณะเป็นรางไม้ หรือประกอบแผ่นเหล็กแบบสำเร็จรูป ซึ่งที่ว่างภายในรางไม้หรือรางเหล็กนั้น จำเป็นจะต้องเทคอนกรีตหยาบรองเป็นพื้น เพื่อรองรับน้ำหนักคอนกรีตที่เป็นสาระสำคัญของคานคอดิน อีกทั้งหากมีจุดใดคดหรือเบี้ยวนั้น มีระยะความกว้างหรือความหนาไม่เท่ากันกับต้นทางหรือปลายทาง คุณจะต้องสั่งการให้ผู้รับเหมารีบทำการแก้ไขทันที อย่าละเลยปล่อยให้แล้วๆ เด็ดขาด เพราะจะทำให้ผนังบ้านของคุณคดเคี้ยวไม่น่าดู

งานเสาชั้นล่าง

งานฐานราก
งานฐานราก

ในการดำเนินการเรื่องเสาชั้นล่างนี้ ผู้รับเหมาบางรายอาจเทพื้นหรือวางแผ่นคอนกรีตสำเร็จก่อนที่จะทำการตั้งเสาหรือหล่อเสาชั้นล่าง ซึ่งก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันถือว่าไม่มีผลอะไรมากมาย ซึ่งในกรณีที่ผู้รับเหมาท่านทำงานพื้นก่อน อาจจะมาเรียบเคียงขอให้คุณจ่ายเงินบางส่วนของงวดงานที่ 4 ก่อน เช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่นอกเหนือข้อตกลงในสัญญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณอาจพิจารณาถึงเหตุผลของผู้รับเหมาก็ได้ ว่ามีความจำเป็นอย่างไร โดยยึดถือหลักถ้อยทีถ้อยอาศัย และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคมเมื่อขั้นตอนของคานคอดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณจะเห็นโครงสร้างของบ้านอันแสนสุขของคุณเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น หรือหากคุณเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพิษณุโลกอย่าง “พระราชวังจันทน์” ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างของบ้านคุณและพระราชวังจันทน์ในปัจจุบันคล้ายคลึงกันเลยทีเดียว จะแตกต่างก็ตรงบ้านของคุณจะมีการผูกเหล็กเส้นโตเด่ขึ้นมาจากหลุมฐานราก ที่เตรียมพร้อมในการหล่อเสาชั้นล่างนั่นเองคราวนี้ เราก็มาดูเรื่องของเสาชั้นล่างกันต่อ เสาชั้นล่างนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนประกอบโครงสร้างอื่นๆ โดยเสานี้จะมีหน้าที่รับน้ำหนักจากหลังคา ผนังขั้นสุดชั้นล่างจะมีหน้าที่ถ่ายน้ำ ชักของบ้านทั้งหมดสู่ฐานรากนั่นเอง

เราเป็นมากว่า(ผู้รับเหมา)ทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์ไม่ว่างจะ รับออกแบบบ้าน รับออกแบบบ้านชั้นเดียว รับออกแบบบ้านสองชั้น บิ้วอินห้องนอน บิ้วอินตู้เสื้อผ้า บิ้วอินคอนโด หรือ บิ้วอินห้องนั่งเล่นก็ตามที รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือ รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่นๆก็ตามที และยังไม่เหมารวมถึงงานรีโนเวท เช่น รีโนเวทบ้านชั้นเดียว รีโนเวทบ้าน 2 ชั้น หรือ รับรีโนเวทบ้านเก่า รับรีโนเวทบ้านไม้เก่า หรือ รับรีโนเวทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เราก็ผ่านงานทั้งงานออกแบบบ้าน 3D หรือ งานก่อสร้างมาอย่างโชคโชนนับไม่ถ้วน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีๆและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

งานฐานราก

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989

ใส่ความเห็น