ตกแต่งบ้าน
ตกแต่งบ้าน พื้น ผนัง ตะแกรง รับออกแบบบ้านก่อสร้าง อาคาร ตึกแถว ครบวงจร ในรูปแบบเทิร์นคีย์ โดยทีมงานก่อสร้างมือออาชีพ ไม่ทิ้งงานรับประกัน

ตกแต่งบ้าน พื้น ผนัง ตะแกรง

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงวัสดุหลักและวิธีทั่วไปที่นิยมใช้ในการ ตกแต่งบ้าน พื้นผิวของผนังภายใน ฝ้าเพดาน และพื้นของพื้นผิวผนังภายในควรมีความทนทาน มีอายุการใช้4 และทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนพื้นภายในอาคารควรมีความคงทน เดินแล้วสบายเท้า และไม่ลืนจนทำให้เกิดอันตราย ฝ้าเพดานและวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นผิวอาคาร

สวยงาม และไม่จําเป็นต้องดูแลรักษามากนักเนื่องจากในบทที่ 7 ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผนังภายนอกในเรื่องของการป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายในอาคารแล้ว ดังนั้น วัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายในที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ให้เข้าใจว่าจะกล่าวถึงกรณีที่ไม่มีความชื้นหรือน้ำมาสัมผัส

งานตกแต่งวัสดุเนื้อแข็งที่นำมาใช้ มักจะมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนเส้นตรงและสามารถวางพาดช่วงสั้นๆ เพื่อรองรับชิ้นส่วนที่อ่อนกว่าเพดานในขณะที่ชิ้นส่วนที่มีเนื้อวัสดุอ่อนหรือดัดงอได้มากกว่าจะต้องมีชิ้นส่วนที่มีเนื้อแข็งมารองรับ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาวัสดุที่จะนำมาใช้ตกแต่งและรองรับ เช่นคุณสมบัติในการดูดซับเสียง การทนไฟ ค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนของวัสดุ

ตกแต่งบ้าน

งานตกแต่งพื้นผิวของอาคาร จะพิจารณาด้านความสวยงามเป็นหลัก ดังนั้น ในการคัดเลือกวัสดุตกแต่ง เราจึงควรคำนึงถึงสี เนื้อผิว ลวดลาย และการบรรจบกันของผิวสองลักษณะอย่างรอบคอบ ถ้าวัสดุที่เลือกใช้มีลวดลายที่แยกกันได้อย่างอิสระ เราควรพิจารณาขนาดและระยะระหว่างลวดลาย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดให้สอดคล้องกับขนาดของผนัง พื้น หรือฝ้าน้ำ ทรายและการช่วยของกาวตราช้างเบาที่ไม่สัมผัสความหมาเนื้อเดียวกัน

งานฉาบ วัสดุฉาบหมายถึง ส่วนผสมของวัสดุหลายชนิดผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะข้นเหลวและหนืด ใช้ฉาบบนผนังหรือฝ้า4 แล้วปล่อยไว้จนแห้งและแข็งตัว วัสดุฉาบที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศคือ ปูนฉาบยิปซัม ซึ่งทำจากการผสมเนื้อผงยิปซัมกันนํ้า ทรายละเอียดหรือวัสดุมวลเบาละเอียด สารช่วยหล่อลื่น และสารช่วยการแข็งตัว ปูนฉาบยิปซัมเป็นวัสดุที่ทนทาน มีน้ำหนักค่อนที่ไม่สัมผัสกับความชื้นหรือไม่เปียกน้ำ ส่วนวัสดุฉาบประเภทปูนฉาบทั่วไปซึ่งได้จากการผสมปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ หรือที่รู้จักกันในนามปูนสติกโก้ในสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ฉาบภายนอกที่ต้องสัมผัสหรือข้างเบา และทนไฟ สามารถใช้งานได้กับผนังหรือเพดานทุกประเภทความเปียกชื้น

ตกแต่งบ้าน

• ผิวแต่งเสร็จแบบแข็ง ได้จากการผสมปูนฉาบปรับแต่ง หรือซีเมนต์คืน เข้ากับปูนขาวพุตตี้ แล้วใช้เกรียงปาดให้เรียบและแน่น

• ซีเมนต์คืนเป็นเครื่องหมายการค้าของปูนฉาบยิปซัมในสหรัฐฯ มีคุณสมบัติเหนียว สามารถยึดเกาะ และป้องกันการแตกร้าวได้ดีเป็นพิเศษ

• ปูนฉาบปรับแต่งคือ ปูนฉาบยิปซัมรองพื้น ใช้ผสมกับปูนขาวพุตตี้ในการฉาบผิวแต่งเสร็จแบบแข็ง เพื่อควบคุมการแข็งตัวและป้องกันการแตกร้าวของผิวหน้าปูนฉาบ

• ปูนฉาบขาว ได้จากการผสมปูนฉาบปรับแต่งขาว กับปูนขาวพุตตี้ แล้วใช้เกรียงปาดให้เรียบและแน่น

• ผิวแต่งละเอียดคือ ปูนฉาบยิปซัมผสมสำเร็จรูป ใช้ฉาบบางๆ หนึ่งถึงสองชั้นเพื่อตกแต่งผิวหน้างานฉาบ

• ผิวแต่งเก็บเสียง เป็นปูนฉาบประเภทความหนาแน่นน้อยมีส่วนผสมของเวอร์มิคูไลต์หรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันซึ่งทำให้ปูนฉาบร่วน เพื่อช่วยให้มีคุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดี

ตกแต่งบ้าน

• ผิวตกแต่งแนบ ประกอบด้วยผงยิปซัมละเอียดกับปูนขาวข้นใช้กับการตกแต่งผิวหน้างานฉาบที่ต้องการความประณีตสูงชั้นแต่งเสร็จ เป็นชั้นสุดท้ายของการฉาบ เพื่อให้ได้พื้นผิวตามลักษณะที่ต้องการจะตกแต่ง

• งานฉาบคือ การนำวัสดุฉาบมาฉาบบนผนังเป็นชั้นๆ โดยที่จำนวนชั้นขึ้นอยู่กับชนิดและความแข็งแรงของผนังหรือฝาที่จะถูกฉาบฉาบสองชั้น

• ฉาบสองชั้นรองพื้น แล้วฉาบด้วยขั้นแต่งเสร็จชั้นรองพื้นที่สองเป็นการเสริมผิวฉาบชั้นแรกให้ได้ระนาบบนการฉาบผนังวัสดุก่อหรือผนังแผ่นยิปซัม – ชั้นรองพื้นสำหรับงานฉาบสองชั้นคือ วัสดุฉาบใดๆ แล้วตามด้วยวัสดุฉาบชั้นแต่งเสร็จ

– ผิวสุดท้ายที่ฉาบเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อของวัสดุฉาบเองและรูปแบบวิธีการแต่งหน้า การใช้เกรียงฉาบปูนทำผิวเรียบน้ำซึมผ่านไม่ได้ หรือแต่งด้วยทรายล้างโชว์ให้เห็นเม็ดกรวด หรือพ่นวัสดุฉาบเพื่อทำผิวขรุขระด้วยเครื่องมือพ่น หรือยังสามารถตกแต่งผนังที่ทาสีเรียบไว้แล้วด้วยการติดวอลล์เปเปอร์ฉามสามชั้นฉาบชั้นรองพื้นชั้นที่หนึ่ง ตามด้วยชั้นรองพื้นที่ 2 แล้วตามด้วยขั้นแต่งเสร็จ

• ชั้นรองพื้นที่หนึ่งสําหรับงานฉาบสามชั้น ชั้นรองพื้นที่หนึ่งทำหน้าทียึดเกาะแน่นกับวัสดุผนังโดยอาจทําเป็นรอยร่องเส้นไว้บนชั้นรองพื้นที่หนึ่ง เพื่อช่วยการยึดเกาะกับชั้นรองพื้นที่สองปูนฉาบยิปซัมผสมเส้นใยไม้เป็นปูยิปซัมผสมร่วมกับเส้นใยไม้และทราย จุดประสงค์เพื่อให้เนื้อปูนฉาบมีความเหนียวแข็งแรง ทนทาน ตลอดจนทนไฟ ใช้ฉาบเป็นชั้นรองพื้นภายในอาคารเพื่อการยึดเกาะที่แข็งแรง

• ผงฉาบยิปซัมล้วน จะไม่มีส่วนผสมกับวัสดุอื่นยกเว้นเส้นใยบางชนิด ใช้ผสมกับมวลละเอียดและน้ำที่หน้างานก่อสร้าง แล้วจึงนำไปฉาบภายในอาคาร

• ปูนฉาบยิปซัมผสมเสร็จ ผลิตขึ้นจากการผสมระหว่างผงยิปซัมมวลละเอียด เช่นเพอร์ไลต์ หรือเวอร์มิคูไลต์ซึ่งสามารถกันความร้อนได้เพียงผสมเข้ากับน้ำก็นำไปฉาบภายในอาคารได้เลย

• มวลละเอียดที่ใช้ผสมกับผงยิปซัมประเภทเพอร์ไลต์หรือเวอร์มิคูไลต์เพิ่มเข้าไปในเนื้อปูนฉาบ จะช่วยเพิ่มค่าความเป็นฉนวนกันความร้อน และทนไฟไหม้ได้มากขึ้นตะแกรงโลหะแบบดึงออกเป็นตาข่ายตะแกรงโลหะแบบดึงออกเป็นตาข่าย ผลิตจากการนำแผ่นเหล็กเข้าเครื่องตัดและกรีด แล้วนำมาดึงออกเป็นตะแกรงดังรูป จากนั้นนำมาเคลือบสีหรือชุบสังกะสีเพื่อกันสนิม ทำหน้าที่ช่วยเกาะยึดปูนฉาบให้ติดอยู่กับผนังไม่ให้แตกหรือหลุดออก

– ความแข็งแรงของระบบการเสริมกำลังด้วยตะแกรงนี้จะขึ้นอยู่กับระยะห่างและความแข็งแรงของจุดรองรับตะแกรงเป็นหลัก

– ตะแกรงโลหะแบบดึงออกเป็นตาข่าย ผลิตจากการกรีดแผ่นโลหะเหล็กอัลลอย แล้วนำมาดึงออกเป็นตาข่ายรูปไดมอนด์ (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตะแกรงโลหะแบบแกนนูน จะมีขอบสันเป็นรูปตัว V เป็นแถบทุกๆ ระยะ เพื่อให้ความเหนียวแข็งแรงกับตะแกรง และให้ระยะห่างระหว่างจุดรองรับได้มากขึ้น

• ตะแกรงโลหะแบบแกนนูนสมดุล มักใช้เป็นแบบเทคอนกรีต โดยวางบนตงเหล็กเพื่อใช้รองรับเป็นแบบเทพื้นคอนกรีต หรือเป็นตะแกรงเสริมแรงให้กับผนังปูฉาบแบบทึบตะแกรงโลหะแบบเชื่อมหรือถัก ที่มีลักษณะยึกยักไม่สม่ำเสมอในแนวระนาบ ซึ่งช่วยรองรับและยกพยุงตัวเอง เมื่อวางบนผิวที่ฉาบปูน เพื่อให้มีช่องว่างข้างใต้ตะแกรงตะแกรงตาข่ายกรุด้วยกระดาษ มักจะใช้กับแผ่นกระเบื้องเซรามิก และการฉาบปูนสติกโก้บนผนังภายนอกแผ่นยิปซัมแผ่นยิปซัมผลิตจากปูนฉาบยิปซัมที่แห้งและแข็งตัวแล้ว โดยมีส่วนผสมของอากาศและปิดผิวหน้าด้วยกระดาษเส้นใยไว้สําหรับการรับปูนฉาบแผ่นยิปซัมแบบเจาะรู จะมีรูขนาด 3/4″ (19)Ø4″ (100) เพื่อช่วยยึดปูนฉาบ

• แผ่นยิปซัมแบบฉนวน จะมีแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์อยู่ด้านหลัง ทําหน้าที่เป็นฉนวนสะท้อนกลับความร้อนและป้องกันความชื้นแผ่นยิปซัมทนไฟแบบ X จะทำการผสมใยแก้วและสารทนไฟเพิ่มเข้าไปแผ่นยิปซัมรองพื้นสำหรับทำผิวตกแต่ง จะมีผิวหน้าเป็นกระดาษเพื่อไว้รองรับปูนฉาบที่จะมาฉาบตกแต่งตามต้องการ

– อุปกรณ์เสริมคิ้วอุปกรณ์เสริมคิ้วมีหลากหลายชนิด ส่วนมากมักทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหรือทำจากซิงก์อัลลอย ทำหน้าที่ป้องกันและเสริมความแข็งแรงให้กับขอบมุมของผิวฉาบปูน และยังช่วยเป็นตัวกำหนดขอบเขตของงานผิวฉาบปูนให้มีตำแหน่งและความหนาที่ถูกต้องอีกด้วย ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์เสริมคิ้วจึงควรฝังยึดเข้ากับโครงสร้างอย่างแข็งแรงได้แนวตรงระดับและได้ดั่งในกรณีที่อุปกรณ์เสริมคิ้วเป็นไม้ พื้นโครงสร้างที่ใช้ยึดควรมีลักษณะที่สามารถตอกตะปูได้

เราเป็นมากว่า ผู้รับเหมา ทั่วไป เพราะเรามีความชำนาน และความโดดเด่น ที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ในหลากหลายสไตล์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบ ทิ้งงาน และไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดี และมีประสบการณ์ มีความชำนาน และมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราได้เลย เพื่อที่เราจะได้ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้า เป็นเหมือนพี่น้อง เราจึงให้ความสำคัญ และใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว เชื่อมั่นในบริษัทเรา และไว้ใจเราแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ การออกแบบ ก่อสร้าง หรือ รีโนเวท ทั้งบ้านและอาคารโดยที่คุณจะไม่ผิดวังแน่นอน (บริการครบจบ ไม่ทิ้งงานแน่นอนรับประกัน)

ติดต่อเรา⁣

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989