โครงถัก หรือ โครงถัก12 เมตร โครงถักหลังคา เป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบขนาดสั้นและตรงจำนวนมาก เพื่อความทนทาน

โครงถักโครงถักหลังคา เป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบขนาดสั้นและตรงจำนวนมากยึดโครงสร้าง โครงถัก หนึ่งตัว

และทำหน้าที่คล้ายคานตัวกันที่ข้อหมุน ต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมยึดโยงกันเป็นหนึ่ง โดยตัวโครงข้อหมุนจะทำหน้าที่รับโมเมนต์ดัดเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก แต่ชิ้นส่วนองค์ประกอบจะรับเฉพาะแรงดึงหรือแรงอัดตามแนวแกนของชิ้นชิ้นส่วนหลักบนและล่างของโครงถักเป็นชิ้นส่วนสำคัญหลักที่ต่อกันไปจากปลายถึงปลายของโครงถักส่วนเท่านั้น

โครงถัก

• ชิ้นส่วนลูกตั้งของ โครงถัก เป็นชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ระหว่างชิ้นส่วนหลักบนกับชิ้นส่วนหลักล่างให้เกิด

ช่องในโครงถักเป็นรูปสามเหลี่ยมภายในชิ้นส่วนโครงถักรูปสามเหลี่ยมลูกตั้งของโครงถัก

• ส่วนส้นของโครงถักวางอยู่บนจุดรองรับ

โครงถัก
โครงถัก

• ส่วนข้อหมุนเป็นจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนลูกตั้งของโครงถักกับชิ้นส่วนหลัก ตามปกติแล้วจะเป็นจุดที่ยอมให้น้ำหนักหรือแรงจากภายนอกกระทำได้ที่จุดข้อหมุนเท่านั้น เพราะชิ้นส่วนถูกออกแบบให้รับแรงเฉพาะในแนวแกนภายในชิ้นส่วนเองเท่านั้น ดังนั้นณ จุดกึ่งกลางของข้อหมุนและแนวแกนกลางของชิ้นส่วนควรผ่านเป็นจุดเดียวกัน

• ชิ้นส่วนที่รับแรงเป็นศูนย์ ชิ้นส่วนดังกล่าวไม่มีแรงภายในเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก ดังรูป ดังนั้น ถึงแม้ไม่มีชิ้นส่วนดังกล่าวก็ไม่ทำให้โครงถักผิดไปแต่อย่างใด

โครงถัก

• ดูหัวข้อ 6.08 เรื่องชนิดของโครงถักและลักษณะของการวางชิ้นส่วนโครงถัก

• โครงสร้างวีเรนดีลเป็นโครงข้อแข็งประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนสั้นและตรงยึดต่อกันกับข้อที่แข็งแรงระหว่างชิ้นส่วนลูกตั้งกับชิ้นส่วนหลักบน โครงวีเรนดีลมิใช่โครงถักจริงๆ เนื่องจากโครงถักจริงๆจะเกิดจากชิ้นส่วนประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมทำให้ไม่มีชิ้นส่วนประกอบต้องรับแรงดัด จะมีแต่รับแรงในแนวแกนของชิ้นส่วนเท่านั้น ในขณะที่ชิ้นส่วนประกอบของโครงเรนดีลจะต้องรับแรงดัดด้วย

โครงถัก

ประเภทของโครงถัก

โครง (Truss) แบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยอิงตามหลักการออกแบบ คือ

โครงถักแบบดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Determinate Truss) เป็นรูปแบบโครงถัก ที่สามารถวิเคราะห์หาค่าแรงกระทำต่าง ๆ ได้ ด้วยสมการสมดุล 

โครงถักแบบอินดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Indeterminate Truss) เป็นรูปแบบโครงถัก ที่จำเป็นต้องคำนวณหาค่าแรงกระทำต่าง ๆ ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะแปรผันไปตามรูปแบบของโครงถัก ในการนำไปใช้งานกับโครงสร้าง ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน

นอกเหนือจากนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ลักษณะ อีกด้วย คือ

•โครงถักแบบโครงหลังคา 

•โครงถักแบบโครงสะพาน 

•โครงถักแบบโค้งประทุน

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไป เพราะเรามีความชำนาน และความโดดเด่นที่เฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

โครงถัก

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989