ผังบริเวณ ผังบริเวณ คือ แบบผังบริเวณ แบบขออนุญาต แสดงตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร ตลอดจนต้นไม้ที่มีความสัมพันธ์กับถนนที่อยู่เดิมในพื้นพี่

แบบ ผังบริเวณ จะแสดงถึงลักษณะโดยรวมของสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร ตลอดจนต้นไม้ที่มีความสัมพันธ์กับถนนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ที่กำลังจะก่อสร้างอาคารตามโครงการว่าเป็นอย่างไรและยังแสดงถึงขนาดและตำแหน่งของอาคารใหม่ที่กำลังจะถูกก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยทีมสำรวจ

ผังบริเวณ คือ

ผังบริเวณหมายถึงแผนภาพหรือแผนที่ที่แสดงสถานที่หรือพื้นที่ในบริเวณที่กำหนดไว้ โดยมักใช้เพื่อแสดงขอบเขตของพื้นที่หรือการวางแผนการใช้สถานที่ต่าง ๆ ในองค์กรหรือโครงการต่าง ๆ

ผังบริเวณสามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของพื้นที่ได้ เช่น สถานที่ที่ตั้งของอาคารหรือโครงการ, ทางเข้า-ทางออก, ที่จอดรถ, พื้นที่สีเขียว, สถานที่บริการ, สถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่, และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในบริเวณนั้น ๆ

การสร้างผังบริเวณทำได้โดยใช้เครื่องมือด้านกราฟิกหรือซอฟต์แวร์ออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ในผังบริเวณได้ตามต้องการ

ผังบริเวณที่ดีควรจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อที่อยู่ของเจ้าของโครงการ

2. ที่อยู่ของสถานที่ตั้งโครงการ

3. หมายเลขโฉนดและเลขที่ดิน

ผังบริเวณ
ตำแหน่งที่เป็นบริเวณก่อนก่อสร้าง

4. แหล่งข้อมูลและวันที่ทำการสำรวจ

5. เส้นแสดงแนวเขตที่ดินและหลักเขตที่ดิน

6.เส้นแสดงแนวเขตก่อสร้างโครงการฯ ตามสัญญากรณีที่มีความแตกต่างไปจากแนวเขตที่ดิน

7. แนวทิศเหนือและมาตราส่วนของแผนผังบริเวณ

ผังบริเวณ
ผังภายนอกมุมบนหลังคา

8. ตำแหน่งหมุดรังวัดสำรวจ เพื่อใช้เป็นตำแหน่งและระดับอ้างอิง

9. ชื่อถนน ตรอก หรือซอยใกล้เคียง

10. ตำแหน่งทางเปิดหรือทางน้ำสาธารณะที่ผ่านพื้นที่ในโครงการ

11. ระยะแนวถอยร่นจากแนวเขตที่ดินตามกฎหมาย

ผังบริเวณ
ผังระบุตำแหน่งต่างๆด้านหน้าบ้าน

12.ตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างเดิม และแสดงขอบเขตของบริเวณที่จะถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่

13. ตำแหน่งและขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงแนวของหลังคา (มักแสดงเป็นเส้นประ

14. ตำแหน่งและระยะของถนน ที่จอดรถ และทางเชื่อมทั้งของเก่าและของใหม่ที่จะทำการก่อสร้าง

15. ตำแหน่งและแนวท่อประปา ไฟฟ้า และท่อน้ำทิ้งเดิมรวมทั้งตำแหน่งที่โครงการใหม่จะเชื่อมต่อ

ผังระบุตำแหน่งต่างๆด้านข้างบ้าน

16. ระดับเส้นชั้นความสูง (Contour line) ของระดับพื้นที่เก่า(แสดงด้วยเส้นประ)และใหม่ (แสดงด้วยเส้นทึบ) ตลอดจนระดับพื้นผิวสำเร็จของถนน ทางเดิน หรือพื้นผิวที่ได้รับการปรับหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

17. ตำแหน่งต้นไม้ที่คงไว้ และต้นไม้ที่จะต้องขุดถอนออกไป

18. ตำแหน่งทางน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำ หรือแนวชายฝั่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

19. บริเวณที่จัดเป็นสวนหย่อม ตลอดจนแนวรั้ว กำแพงกันดินและตำแหน่งที่จะปลูกต้นไม้ใหม่

20. สัญลักษณ์แสดงการอ้างอิงถึงแบบแปลนแผ่นอื่น

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไป เพราะเรามีความชำนาน และความโดดเด่นที่เฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

ผนังดินอัด

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989