พื้นบ้าน พื้นคอนกรีต พื้นเหล็ก พื้นไม้ ต่างกันอย่างไรและข้อดีของต่างๆมีอะไรบ้าง บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดให้คุณทราบ และควรใช้พื้นแบบไหนดี

พื้นบ้าน เป็นโครงสร้างแผ่นระนาบ ในแนวราบขององค์อาคาร ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักบรรทุกทั้งน้ำหนักบรรทุกจร เช่น น้ำหนักที่เกิดจากผู้อยู่อาศัย เครื่องเรือน เครื่องจักรต่างๆ และน้ำหนักบรรทุกคงที่ เช่น น้ำหนักที่เกิดจากน้ำหนักของตัวโครงสร้าง พื้นบ้าน เองที่สร้างขึ้นจากวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก หรือไม้ พื้นจะรองรับน้ำหนักบรรทุกดังกล่าว แล้วถ่ายเทกระจายน้ำหนัก ในแนวราบไปสู่จุดรองรับที่เป็นคาน เสา หรือกำแพงรับแรง

พื้นบ้าน

ในบางครั้งเราสามารถออกแบบพื้น ให้มีลักษณะแข็งแรงพอ ที่จะถ่ายแรงออกไปยังกำแพง รับแรงทั้งสองข้างโดยทั่วไป ระบบโครงสร้างพื้น อาจจะประกอบด้วยพื้นที่วางบนตงหลายๆ ตัววางเรียง โดยมีหัวท้ายของตง พาดไว้กับคาน และคานทำหน้าที่รองรับน้ำหนัก จากตงแล้วถ่ายน้ำหนัก ไปยังเสา พื้นอีกประเภท ที่ได้รับความนิยมคือ พื้นที่มีเนื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไม่มีตงมารองรับ แต่จะพาดโดยตรง กับคานเลย ทั้งนี้ความหนาของพื้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหนักบรรทุก ความกว้างยาวของช่วงพาดของพื้น ในช่วงหนึ่งจากคานถึงคาน และวัสดุที่ใช้ทำพื้น ในกรณีที่มีพื้นยื่นหรือช่องเปิดที่พื้นนั้น ตำแหน่ง และขนาดของพื้นยื่น และช่องเปิดต้องพิจารณา ให้สอดคล้องกับตำแหน่งจุดรองรับ เช่น เสา หรือคาน ที่รองรับพื้นนั้น

พื้นบ้าน

รูปแบบการเข้ายึดของขอบพื้น กับโครงสร้างรองรับ เช่น ผนังหรือเสา จะมีผลต่อความแข็งแรง และรูปลักษณ์ของโครงสร้าง ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ โครงสร้างอาคารที่สำคัญ ที่ผู้ออกแบบอาคารควรคำนึงถึง ได้แก่ ค่าการแอ่นตัว และค่าการสั่นตัว ในพิกัดที่เหมาะสม เพราะหากพื้นมีค่าความแข็งแรง เพียงรับน้ำหนักได้อย่างเดียว แต่เกิดการสั่นตัว หรือแอ่นตัวที่มากเกินไป เมื่อมีน้ำหนักมากระทำ ก็จะทำให้ผิวพื้นหรือฝ้าเพดาน ที่ติดอยู่ใต้พื้นนั้น เกิดการแตกร้าว หรือเกิดความเสียหาย ทำให้ผู้อยู่อาศัย รู้สึกไม่ปลอดภัย

ในกรณีที่พื้นต้องรับน้ำหนักประเภทน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ ออกแบบให้พื้นที่มีความแข็งแรง เชิงเหนียว ควบคู่กับความสามารถ ในการรองรับการสั่นไหว และเกิดค่าการแอ่นตัว ไม่มากเกินไป

พื้นบ้าน

ซึ่งถ้าหากเกินมากเกินไป จะทำให้ผู้ใช้อาคาร รู้สึกไม่ปลอดภัย ถึงแม้ว่าโครงสร้างจะสามารถอยู่ได้ก็ตาม สำหรับโครงสร้างพื้น ของอาคารประเภทอาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม

สำนักงาน และหอพัก ควรออกแบบความสูง ระหว่างชั้นให้ได้ระยะความสูง ที่เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย โดยผู้ออกแบบ จะต้องเพื่อระยะ ที่เกิดจากความหนาของตัวพื้นเอง ระยะระหว่างฝ้าเพดาน กับท้องพื้น ซึ่งมักจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเดินท่อของระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบดับเพลิง

พื้นบ้าน

การคัดเลือกวัสดุ สำหรับตกแต่งพื้น หรือฝ้าเพดาน ผู้ออกแบบควรเลือกวัสดุ ที่เหมาะสม กับประโยชน์ใช้สอย และควรเป็นวัสดุ ที่ดูดขับเสียง ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ผู้อยู่อาศัยระหว่างชั้น ที่อยู่ติดกันนอกจากนี้ ควรคำนึงถึงน้ำหนักวัสดุชนิดนั้นๆ ด้วย ในกรณีที่พื้น

อยู่ในบริเวณที่มีการสัญจรมาก เช่น โถงทางเดิน หรือบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร ควรเลือกใช้วัสดุ ที่มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และดูแลรักษาได้ง่าย

พื้นคอนกรีต

• พื้นคอนกรีตชนิดเทหล่อในที่ (cast-in-placeconcrete floor slabs) แบ่งประเภทตามความสัมพันธ์ ระหว่างความกว้าง กับความยาวของพื้น โปรดอ่านหัวข้อ 4.03 สำหรับข้อมูล

เพิ่มเติมพื้นคอนกรีตชนิดสำเร็จรูป วางพาดอยู่บนคาน หรือกำแพงรับแรง

พื้นเหล็ก

• คานซอยเหล็กรองรับแผ่นพื้นเหล็ก หรือแผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปคานหลักเสา หรือกำแพงรับแรงรองรับคานซอยเหล็กอีกที คานซอยเหล็ก มีความแข็งแรงกว่าคานซอยโครงถัก ดังนั้น ระยะห่างระหว่างคานซอยเหล็ก จึงมีได้มากกว่าคานซอยโครงถักคานซอยปลายยื่น (หูช้าง) ยื่นออกเพื่อรับแผ่นพื้นได้จำกัด

• คานซอยที่ทำขึ้นด้วยรูปแบบโครงถักโปร่งประกอบจากเหล็กรูปพรรณรีดเย็น วางไม่ห่างจากกัน หัวท้ายรองรับด้วยคานเหล็ก หรือกำแพงรับแรง

• ระยะความยาวช่วงพาดของแผ่นพื้นเหล็กหรือแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจะสั้นลง

พื้นไม้

•แผ่นพื้นสำเร็จรองรับด้วยตงไม้

• คานซอยไม้วางห่างกันรองรับแผ่นพื้นซึ่งมักเป็นพื้นไม้กระดาน

• หากต้องมีช่องเปิด หรือมีน้ำหนักกระทำเป็นจุด จะต้องเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง

เป็นพิเศษด้วยพื้นรองรับด้วยตงไม้ใต้พื้นมักไม่นิยมตีฝ้าปิด ทำให้เห็นท่อและสายไฟ และการเก็บเสียงจึงไม่ดีเท่าที่ควรพื้นรองรับด้วยตงไม้วางแบบใกล้กัน แผ่นพื้นอาจเป็นไม้อัดหนาหรือไม้กระดานที่ต้องการช่วงพาดสั้นๆใต้พื้นอาจประกอบด้วยชั้นฉนวน อุปกรณ์สาธารณูปโภค และตีฝ้าเพดานที่สามารถใช้ระยะช่วงพาดสั้นๆ ได้ เนื่องจากตงไม้แต่ละตัววางใกล้กันการรองรับคงที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไป เพราะเรามีความชำนาน และความโดดเด่นที่เฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989