รับ ออกแบบบันได แบบบันได จะมีระยะหรือมิติของลูกตั้งและลูกนอน จะต้องมีขนาดสัดส่วนที่พอเหมาะกับช่วงการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ใช้บันได

การ ออกแบบบันได ระยะหรือมิติของลูกตั้งและลูกนอน

ต้องมีขนาดสัดส่วนที่พอเหมาะกับช่วงการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ใช้บันได หากบันไดมีความชันมาก จะทำให้ผู้ใช้ออกแรงมากกว่าปกติ รู้สึกกลัว และค่อนข้างอันตรายในขณะที่เดินลงบันได หากบันไดมีความชันน้อยลูกนอนควรมีขนาดกว้างพอให้ฝ่าเท้าวางได้พอดี

ออกแบบบันได
ออกแบบบันได

กฎหมายอาคารจะกำหนดขนาดของลูกตั้งและลูกนอนขั้นต่ำและขั้นสูงไว้ (โปรดอ่านหัวข้อ 9.03 – 9.04 สำหรับข้อมูลเรื่องขนาดเพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวก) อย่างไรก็ตาม มีสูตรเป็นข้อแนะนำสำหรับการคำนวณหาขนาด

ของลูกตั้งและลูกนอน ดังนี้

● ความกว้างลูกนอน (นิ้ว) + 2 x ความสูงลูกตั้ง (นิ้ว) =24 25

● ความสูงลูกตั้ง (นิ้ว) x ความกว้างลูกนอน (นิ้ว) = 72 ถึง 75

ออกแบบบันได

โดยทั่วไป บันไดภายนอกอาคารจะมีความชันไม่เท่ากับบันไดภายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น หิมะหรือน้ำ ตามทางเข้า – ออกแบบบันได ที่ทำให้เกิดความลื่น ดังนั้น ผลรวมของสูตรความกว้างบวกความสูงข้างต้นอาจยอมให้ได้ถึง 26

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บันได ความสูงของลูกตั้งหรือความกว้างของลูกนอนควรมีค่าเดียวเท่ากันตลอดทั้งตัวบันได อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาคารบางที่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดได้บ้าง แต่ไม่เกิน 3″ (10) ควรตรวจสอบกฎหมายอาคารเพื่อการออกแบบที่ถูกต้องต่อไป

● การหาขนาดลูกตั้งและลูกนอน ทำได้โดยเริ่มจากการหารความสูงระหว่างชั้นด้วยความสูงลูกตั้งที่ต้องการโดยประมาณผลลัพธ์ของการหารที่มีทศนิยม จะปัดทศนิยมให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ซึ่งจะเป็นจำนวนชั้นบันไดทั้งหมด โดยจะนำไปหารความสูงระหว่างชั้นอีกครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นความสูงลูกตั้งจริงที่จะใช้ก่อสร้าง

ออกแบบบันได

● นำความสูงลูกตั้งจริงนี้ไปเปรียบเทียบโดยไม่ให้เกินค่ากำหนดของกฎหมายอาคาร หากไม่ผ่าน ควรลองเพิ่มจำนวนขั้นบันไดทีละหนึ่งขั้น และคำนวณหาความสูงลูกตั้งจริงใหม่อีกครั้ง

● เมื่อได้ขนาดความสูงลูกตั้งที่แน่นอนแล้ว ค่อยหาความกว้างลูกนอนจากสูตรข้างต้น

● เนื่องจากจำนวนของลูกตั้งบันไดจะต้องมีมากกว่าจำนวนของลูกนอนบันไดอยู่ 1 เสมอ ดังนั้น เมื่อทราบจำนวนของลูกตั้ง ก็จะทราบจำนวนของลูกนอนได้อย่างง่ายดาย

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไป เพราะเรามีความชำนาน และความโดดเด่นที่เฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใคร ในหลากหลายสไตล์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไป ที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงาน และไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการ ที่จะหาผู้รับเหมาที่ดี และมีประสบการณ์ มีความชำนาน และมีทีมงาน จากหลายๆฝ่ายละก็สามารถทักหาเราได้ เพื่อที่เราจะได้ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่า ลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้อง เราจึงให้ความสำคัญ และใส่ใจในการดูแล ในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

บ้านลอฟท์ชั้นเดียว

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989