BOQ สำคัญอย่างไรในการสร้างบ้าน BOQ คือ การระบุวัสดุในแต่ละส่วนที่เราต้องการก่อสร้าง และมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้าง

BOQ คือสัญญาย่อของ “Bill of Quantities”

ซึ่งเป็นเอกสารทางวิศวกรรม และก่อสร้างที่ใช้ในการระบุรายละเอียดของงานก่อสร้างต่าง ๆ อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบถึงขอบเขต และปริมาณของงาน ที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างนั้นๆ

BOQ
ถอดวัสดุในส่วนของห้องน้ำ

เอกสารBOQจะระบุ รายการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด พร้อมกับปริมาณที่ต้องใช้งาน ในแต่ละรายการ เช่น ปูนซีเมนต์ ก่อสร้าง, คอนกรีต, เหล็กเส้น, หินภูมิภาค, กระเบื้อง, ปูนขาว, สีทา, ฯลฯ รวมถึงค่าแรงงาน และข้อกำหนด การทำงานต่างๆ อีกด้วย

BOQเป็นเอกสารที่สำคัญ ในการประมาณราคางานก่อสร้าง และใช้เป็นตัวแทนในการจัดการ และควบคุมงบประมาณในโครงการก่อสร้าง ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการเสนอราคา และเปรียบเทียบราคา ระหว่างผู้รับเหมาในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในส่วนงานก่อสร้าง ทั้งหมด

BOQ
ถอดวัสดุตัวอาคารก่อนก่อสร้างจริง

แนวทางถอดวัสดุ BOQ

แนวทางถอดวัสดุBOQ (Bill of Quantities) เป็นกระบวนการที่จำเป็น ในการวิเคราะห์ และเข้าใจรายละเอียดของงานก่อสร้าง ที่ต้องทำในโครงการ ดังนั้นนี่คือแนวทางเบื้องต้น ในการแกะBOQ อย่างถูกวิธี :

1. อ่านเอกสารBOQอย่างละเอียด: เริ่มต้นด้วยการอ่าน BOQ ทั้งหมด เพื่อเข้าใจรายละเอียด และขอบเขตของงานที่กำหนดให้ทำ อ่านทุกรายการ และรายละเอียด ที่ให้มาในเอกสาร เพื่อทำความเข้าใจในงานแต่ละประเภท และความซับซ้อน ของงานที่เกี่ยวข้อง

2. จำแนกประเภทของงาน: จำแนกหมวดหมู่ ของงานก่อสร้างต่างๆ ที่ปรากฏในBOQเช่น งานก่อสร้าง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา และอื่น ๆ นำเอารายการของงานที่เกี่ยวข้องกัน มารวมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ก่อนที่จะสร้างบ้าน หรืออาคาร

BOQ
รายการถอดวัสดุบ้านเดี่ยว

3. ระบุรายละเอียดของรายการงาน: ในแต่ละรายการของงาน จำเป็นต้องระบุรายละเอียด ที่ครบถ้วน เช่น ขนาด, ประเภทของวัสดุ, คุณภาพของวัสดุ, ปริมาณที่ต้องใช้งาน และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4. วิเคราะห์ความซับซ้อนของงาน: ศึกษา และวิเคราะห์ความซับซ้อน ของงานแต่ละรายการ อาจจำเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเติม หากมีคำศัพท์ หรือรายละเอียดที่ยุ่งยาก ในการเข้าใจ

5. ตรวจสอบความสอดคล้อง กับรายการอื่นๆ: ตรวจสอบว่ารายการงานที่แกะแล้ว สอดคล้องกับรายการอื่น ๆ ในBOQหรือไม่ และตรวจสอบความสอดคล้อง กับรูปภาพ หรือแผนผัง ที่มีให้มาด้วย

ถอดวัสดุในส่วนโครงสร้างและงานระบบ

6. คำนวณราคางาน: คำนวณราคาของแต่ละรายการ ของงานก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากปริมาณ และราคาวัสดุ แรงงาน และค่าวัสดุอื่นๆ ที่ให้ไว้ ในBOQ

7. ตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจสอบรายการงาน และการคำนวณราคา ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุในBOQได้ ซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจได้ว่า เราจะไม่ถูกผู้รับเหมาโกงได้ง่าย

8. เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น): หากมีรายการ หรือรายละเอียดที่ขาดหาย หรือไม่ครบถ้วนในBOQ อาจจำเป็นต้องเพิ่มเติมข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือจากบริษัท หรือวิศวกรรม ควบคู่ไปในโครงการก่อสร้าง นั้นๆ

การถอดวัสดุBOQ เป็นกระบวนการ ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง และความเสียสละ ในการศึกษา และทำความเข้าใจ เนื่องจากเป็นเอกสารที่สำคัญ ในการควบคุมงบประมาณ และให้ความแน่นอน ในการประมาณราคา งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน ที่เราได้กำหนด หรือควบคุมเอาไว้

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไป เพราะเรามีความชำนาน และความโดดเด่นที่เฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใคร ในหลากหลายสไตล์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไป ที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงาน และไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการ ที่จะหาผู้รับเหมาที่ดี และมีประสบการณ์ มีความชำนาน และมีทีมงาน จากหลายๆฝ่ายละก็สามารถทักหาเราได้ เพื่อที่เราจะได้ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่า ลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้อง เราจึงให้ความสำคัญ และใส่ใจในการดูแล ในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

บ้านลอฟท์ชั้นเดียว

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989