รับรีโนเวทบ้าน
เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ

การหาช่าง รับต่อเติมบ้าน ให้เหมาะกับเราไม่ทิ้งงานและมีความความสามารถที่เหมาะสมมีความชำนาญนั้นไม่ใช้เรื่องที่ง่ายเลย เพราะเราต้องอาศัยความไว้วางใจความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานของผู้รับเหมาต่อเติมบ้านนั้นๆ เพื่อให้งานต่อเติมบ้านออกมาตรงตามความต้องการของเราได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด แนวทางในการหาผู้รับต่อเติมบ้านนั้นมีดังนี้

รับต่อเติมบ้าน โดยผู้รับเหมามากประสบการณ์

รับต่อเติมบ้าน
ควรรวบรวมข้อมูลหรือตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา
  • กำหนดความต้องการและงบประมาณที่เหมาะสม

ก่อนที่เราจะเริ่มมองหาช่าง รับต่อเติมบ้าน อย่างแรกเลยเราควรกำหนดความต้องการในงานต่อเติมบ้าน และทำการประมาณงบประมาณคร่าวๆก่อน ก่อนที่เราจะทำการต่อเติมบ้าน เช่น ต้องการต่อเติมส่วนไหนบ้าง ขนาดเท่าไหร่ วัสดุที่ใช้ อย่างได้สไตล์ไหน เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับเหมาประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

  • ควรรวบรวมข้อมูลหรือตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาที่เรากำลังจะจ้าง

เราสามารถหาข้อมูลของผู้รับเหมาได้จากหลากหลายช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต Social Media WebSite Facwbook หรือจากบุคคลที่เคยใช้บริการต่อเติมบ้านกับผู้รับเหมานั้นๆ โดยเราสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ในการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา รีวิวจากลูกค้า เป็นต้น

รับต่อเติมบ้าน
ตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้รับเหมาก่อนว่าจ้าง
  • ควรตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนทำการว่าจ้าง

เมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมาต่อเติมบ้านมาแล้ว เราควรขอใบเสนอราคาจากผู้รับเหมาที่เราได้ติดต่อไปอย่างน้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการทำงานของผู้รับเหมานั้นๆ เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของเรามากที่สุด

รับต่อเติมบ้าน
ตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนทำการว่าจ้าง
  • ควรตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้รับเหมาก่อนว่าจ้าง

ควรตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้รับเหมาว่ามีผลงานที่ผ่านมาหรือไม่ หากมีผลงานที่ผ่านมาแล้วจริงๆ เราควรตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่เคยใช้บริการ รวมถึงผลงานที่ผ่านๆมาว่ามีผลงานที่โดดเด่นมากน้อยแค่ไหน และมีประสบการณ์มากพอหรือไม่ ก่อนที่จะมาต่อเติมบ้านให้กับเราเอง

  • ทำการเซ็นสัญญาจ้างงานต่อเติมบ้าน

ก่อนที่เราจะเริ่มงาน เราควรเซ็นสัญญาจ้างงานกับผู้รับเหมาที่เรากำลังจะจ้าง โดยระบุรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน วัสดุที่ใช้ ค่าช่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเงื่อนไข การรับประกันของช่างนั้นๆ เป็นต้น

ทำการเซ็นสัญญาจ้างงานต่อเติมบ้าน

แนวทางในการคัดเลือกผู้รับเหมาต่อเติมบ้านที่ดีมีดังต่อนี้

1.ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง หรือเป็น บริษัทจำกัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้รับเหมาอย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

2.ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์การ การทำงานในลักษณะเดียวกันกับงานที่ต้องการต่อเติมบ้าน เช่นต้องการต่อเติมบ้านลอฟท์ หรือ ต่อเติมบ้านโมเดิร์น เพื่อให้งานออกมามีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

3.ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แน่ชัด มีความสามารถและมีเนื้องานที่โดดเด่นอย่างชัดเจน

ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์การ

4.ควรเลือกผู้รับเหมาที่สามารถตอบคำถามและข้อสงสัยได้อย่างละเอียด มีความรู้และเข้าใจในลักษณะงานต่อเติมบ้านที่กำลังทำ

5.ควรเลือกผู้รับเหมาที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน เพราะงานก่อสร้างมักมีความเสี่ยงและอาจเกิดการสูญเสียได้ เราควรเลือกผู้รับเหมาที่มีได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุด ตามลักษณะงานและงบประมาณของเราเอง

นอกจากการหาช่างต่อเติมบ้านที่เหมาะสมแล้ว ทางเจ้าของบ้านควรพูดคุยกับผู้รับเหมาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและแนวทางการทำงานของผู้รับเหมาที่ทางเจ้าของบ้านจ้างมาต่อเติมบ้าน เพื่อให้งานต่อเติมบ้านออกมาตรงตามความต้องการและมาตรฐานของเจ้าของบ้านให้มีคุณภาพมากที่สุด

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

บริษัทรับต่อเติมบ้าน

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989