กระจกผนังกรุ

กระจกผนังกรุ รอบอาคาร เป็นผนังชนิดไม่รับแรงหรือน้ำหนัก ประกอบขึ้นด้วยแผ่นบานกระจกใสหรือฝารองรับด้วยกรอบโลหะ โดยแบ่งออกตามประเภทของการประกอบ