การก่ออิฐ

การก่ออิฐมอญ ที่ถูกวิธีต้องทำอย่างไร การก่ออิฐมอญ เป็นกระบวนการสร้างผนัง ปูพื้น รวมถึงเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างอื่นๆด้วย