คานคอดิน แกะแบบ กี่ วัน.

งานฐานราก ตอม่อ คานคอดิน และเสาชั้นล่าง ใน ส่วนของงวดงานนี้ จะยกเว้นในกรณีที่บ้านของคุณมีการตอกเสาเข็ม เนื่องจากการตรวจสอบงานลงเสาเข็มได้
คานคอดินคือ (Ground Beam) เป็นส่วนของฐานรากเพื่อยึดเหนี่ยวไม่ให้บ้านทรุดลงได้ง่าย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรับน้ำหนักของตัวบ้านทั้งหลัง