ซ่อมบ้าน.

รับสร้าง เสาเอ็นทับหลัง เพื่อรองรับน้ำหนักเหนือวงกบประตูหรือหน้าต่าง เป็นส่วนสำคัญของบ้านซึ่งเราสามารถซื้อ เสาเอ็นสำเร็จรูป ได้เพื่อเซฟงบ