ฐานรากบ้านชั้นเดียว

ฐานราก มีกี่ประเภท ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากโครงสร้างทั้งหมด แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็ม หรือดินโดยตรง คุณสมบัติขอบดินที่รองรับฐานราก