ตกแต่งบ้านภายใน

รับ ซ่อมแซมบ้าน ให้สวยเหมือนสร้างใหม่เป็นงานที่ท้าทาย แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่หาคำตอบที่แน่นอนได้เพราะมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ