บานหน้าต่างอลูมิเนียม

บานหน้าต่าง คือ ชิ้นส่วนของหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและอากาศ บานหน้าต่างมักทำจากไม้ อะลูมิเนียม หรือเหล็ก และอาจมีกระจกหรือวัสดุอื่นๆ