บ้านงบไม่เกิน 1.5 ล้าน

สร้างบ้านงบไม่เกินล้าน รับออกแบบบ้านงบจำกัด ก่อสร้างบ้านงบไม่เกิน 1.5 ล้าน รีโนเวทบ้านไม่เกินล้าน ในรูปแบบเทรินคีย์ (ครบจบไม่ทิ้งงาน)