บ้านทรงไทยสมัยใหม่

บ้านทรงไทยสมัยใหม่ และการสร้าง บ้านทรงไทย ราคา ประมาณเท่าไหร่กันแน่ ซึ่งอาจจะอยู่ที่วัสดุในการสร้างบ้าน และผุ้รับเหมาที่มีความชำนาญ