บ้าน โมเดิร์น ญี่ปุ่น.

บ้าน โมเดิร์น เป็นบ้านสมัยใหม่ ที่ได้รับการออกแบบ โดยคํานึงถึง การใช้งานความที่ยั่งยืน และสวยงาม รับออกแบบ ก่อสร้าง บ้าน (ครบจบไม่ทิ้งงาน)