พื้นบ้าน

พื้นบ้าน พื้นอาคาร เป็นโครงสร้างแผ่นระนาบในแนวราบของอาคาร ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักเช่น น้ำหนักจากผู้อยู่อาศัย เครื่องเรือน เครื่องจักรต่างๆ