รี โน เวท ทาวน์ เฮ้า ส์ 2 ชั้น

รีโนเวททาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นสไตล์ญี่ปุ่น อีกหนึ่งผลงานรีโนเวทบ้านสไตล์ญี่ปุ่นหรือสไตล์มูจิ ที่ได้มีการออกแบบและรีโนเวทโดยทีมงานมากประสบการณ์