วัสดุก่อสร้างบ้าน

วัสดุก่อสร้าง หารครึ่ง ไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้ สำหรับคนที่อยากสร้างบ้าน แต่กลัวว่าผู้รับเหมาจะโกงวัสดุ “วัสดุราคาถูกคุณภาพย่อม” ไม่มีคุณภาพ