สร้างบ้าน งบ 2 ล้าน

รับสร้างบ้านงบ 2 ล้าน การวางแผนและการเลือกวัสดุ โดยทีมงานก่อสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน อาคาร ทั้งภายในและภายนอก โดยทีมงามืออาชีพ (ครบจบไม่ทิ้งงาน)