ออกแบบคอนโด

โดยทีมงานออกแบบและก่อสร้างที่มีประสบการณ์ เพื่อให้งานของทางลูกค้าถูกต้องตามแบบและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด (ในแบบเทิร์นคีย์)