ออกแบบร้านจีน

แต่งร้านสไตล์จีน สร้างร้านจีน หรือ ออกแบบร้านจีน เป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยส่วนใหญ่จะเน้นสีสันและลวดลายที่มีเอกลักษแบบจีน เช่น มังกร