อาคารสีเขียว

อาคารสีเขียว เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม​ ในการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามักได้ยินคำว่า “อาคารสีเขียว”