อิฐก่อ

อิฐก่อ อิฐมวลเบา กับ อิฐบล็อก อันไหนดีกว่ากัน ข้อดีและข้อเสียของอิฐมวลเบา และอิฐบล็อก ต่างกันอย่างไรบ้าง และควรเลือกอิฐประเภทไหนดี