แบบบ้านชั้นเดียวราคาประหยัด

แบบบ้านฟรี ชั้นเดียว สองชั้น แบบแปลนเพื่อประชาชน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  25 แบบบ้านสวย ๆ จากสำนักการโยธ ที่แจกให้ประชาชนนำไปใช้