แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา ราคาไม่เกิน 5 แสน

แบบบ้านฟรี ชั้นเดียว สองชั้น แบบแปลนเพื่อประชาชน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  25 แบบบ้านสวย ๆ จากสำนักการโยธ ที่แจกให้ประชาชนนำไปใช้