โครงถัก 12 เมตร

โครงถัก หรือ โครงถัก12 เมตร โครงถักหลังคา เป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบขนาดสั้นและตรงจำนวนมาก เพื่อความทนทาน