โครงสร้างอาคารสูง

โครงสร้างอาคาร และระบบต่างๆภายในอาคาร มีเงื่อนไขในการก่อสร้างอย่างไรบ้าน และสร้างอาคาร และสร้างบ้านในรูปแบบไหน ถึงจะถูกต้องตามกฎสถาปนิก
ฐานราก มีกี่ประเภท ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากโครงสร้างทั้งหมด แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็ม หรือดินโดยตรง คุณสมบัติขอบดินที่รองรับฐานราก