โครงสร้างอาคาร มีอะไรบ้าง

โครงสร้างอาคาร และระบบต่างๆภายในอาคาร มีเงื่อนไขในการก่อสร้างอย่างไรบ้าน และสร้างอาคาร และสร้างบ้านในรูปแบบไหน ถึงจะถูกต้องตามกฎสถาปนิก