ไฟรีเวท งานฐานราก.

คานคอดินคือ (Ground Beam) เป็นส่วนของฐานรากเพื่อยึดเหนี่ยวไม่ให้บ้านทรุดลงได้ง่าย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรับน้ำหนักของตัวบ้านทั้งหลัง