ไม้ปูพื้นบ้าน

ไม้ปูพื้น ไม้ปูพื้นเทียม ไม้ปูพื้นภายนอก มีความทนทาน และยังรู้สึกที่อบอุ่น ดังนั้น ได้ความนิยม มีทั้ง ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้ปูพื้น เนื้ออ่อน