ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง 2565 พาณิชย์จังหวัด

วัสดุก่อสร้าง หารครึ่ง ไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้ สำหรับคนที่อยากสร้างบ้าน แต่กลัวว่าผู้รับเหมาจะโกงวัสดุ “วัสดุราคาถูกคุณภาพย่อม” ไม่มีคุณภาพ