วัสดุซ่อมรอยแตกร้าว ผนัง

วัสดุซ่อมรอยแตกร้าว ผนัง นั้นมีหลากหลายวัสดุด้วยกัน ที่สามารถใช้ซ่อมรอยแตกร้าวผนังได้ เช่น ปูนซีเมนต์ เทปติดผนัง ใช้อะคริลิกปาดผนัง เป็นต้น